Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTBESCHOUWINGEN

343

onderstellingen, maar door fétten. Wie dafriiet begrijpt, ziet de zaak verkeerd in.

En wie meenen mocht dat de volken van Europa dóór de catastrophe van de afgeloopen jaren, zij 'took slechts tijdelijk, afkeerfg* van de oorlogsgedachte geworden zouden zijn, vergist zich. Bijna I dagelij ks zij n ook thans nog teekenen waar te nemén die er duidelijk op wijzen dat het oorlogsgevaar in geen deele verdwenen, zelfs niet eens ver verwijderd is.

Men zij dus op zijn hoede 1

De „Revue Militaire francaise" van i December 1921, no. 69, welk maandschrift wordt uitgegeven door den Franschen generalen staf, bevat het slot van een opstel van den bekenden generaal Camon, getitelcb;;,La genese du plan de guerre allemand." De schrijver bespreekt daarin o.m. de quaestie door Dr. Steiner's onthullingen aan de orde gesteld, i nopens het plan van Schlieffen, om ook door het Zuideh^dedl van Nederland op te rukken. Hij schrijft daaromtrent:

„FaOTjfi-SBofar aussi le territoire hollandais? Pour utiliser intégralement le réseau ferré allemand, la Ire armée, formée avec les corps du Nord, doit être débarquée dans la région entre Crefeld i Düsseldorff, Grevenbroich, Jüliers, ©ladbach, c'esfra-chaesdevant le Limbourg hollandais.

Pour porter le plus rapidement possible cette airméeewJiAnvers, afin de couper 1'armée beige de t son réduit national et empêchjér Fétablissement par I les alliés d'une ligne de défense entresdbivers et I Namur, il faudraifc traverser'Je Limbourg hollanI dais. A le contourner on perdrait trois jours au moins et on imposerait aux troupes de la Ire armée des fatigues énormes. Mais la Hollande se lais-

tHet Eerste Oorlogsjaar

Sluiten