Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTBESCHOUWINGEN

35?

Generaal von Bülow, de commandant van het IJteétsche 2e Leger, had in Duitschland als militair een grooten naam. Hij werd meermalen, vóór en na den slag aan de Marne, óók belast «met het bevel over von Kluek's leger. Zijn houding en zijn optreden hebben ons in algemeenen zin geen bijzonder gunstige indrukken gegevenseis hij in gevecht kwam, riep hij aanstond links of rechts — soms ook wel links en rechts — om ondersteuning en hulp. De „overwinningen'' waren, naar zijn rapporten te oordeelen, veelal schitterend, en zijn werk. Of zijn karakter wel als geheel loyaal kon worden beschouwd, kan worden betwijfeld. De telegrammen omtrent het van hem uitgegane terugtrekken op 9 September, waardoor de overwinningen van het ie en het 2e Leger in het water vielen en de eerste Duitsche groote nederlaag, ontstond, geven ons den indruk van iets wat de Franschman „louche" noemt. En daarin staan wij niet alleen.

In een opstel van den Franschen kapitein Koeltz, in de „Revue de Paris," over het verloop der gebeurtenissen op 9 September 1914, getiteld: „Au Tournant de la Marne," zegt deze schrijver dat „von Bülow's telegrammen den indruk maken,, ten eerste, dat de terugtocht van het ie Leger algemeen en onbepaald was; en ten tweede, dat de terugtocht van het 2e Leger veroorzaakt was door dien van het ie Leger, terwijl in werkelijkheid de toedracht juist andersom was."

Ook in ander opzicht verwijt de Fransche schrijver aan von Bülow niets minder dan „kwade trouw." De generaal is overleden, wij zullen onsdaarom niet verder in deze zaak verdiepen; maar wij meenen te kunnen constateeren dat in het Marne-drama, met zijn voor jjeer velen raadselachtig en geheimzinm'g verloop, ook stellig psycho-

Sluiten