Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KRIJGSVERRICHTINGEN"

wanneer wij nagaan wat Belgen en Franschen in dit opzicht hebben uitgehaald in hun eigen land, behoeven wij niet te vragen wat diezelfde personen zouden hebben gedaan, wanneer de oorlog bftfr in 's vijands land, op het gebied van den gehaten Duitscher, had gebracht. Wij noemen het in beide volken misplaatst, thans de rol te willen spelen van „het heilige boontje," en om in hun verontwaardiging het motief te exploiteeren, dat de „Boche" tot elke laagheid in staat is — en blijft.

Waar op het grondgebied, dat nog in het bezit van den overwonnen vijand gelaten is, reeds sedert meer dan drifajaren, in koelen bloede, met voorbedachte rade en met kalm overleg, handelingen plaats hebben, die — om *t met ronde woorden te zeggen — den naam van „vredesgruwelen" verdienen, past het den overwinnaars de hand te steken in eigen boezem, en tot het besef te komen dat minderwaardigheid niet uitsluitend des tegenstanders karakter ontsiert!

Wij schreven straks dat von Kluck's verkenningsdienst hem niet geheel juist heeft ingelicht, omtrent hetg een aan 's vijands zijde voorviel. Dat is niet zoo vreemd als men wellicht denkt. Het zal altijd kunnen voorkomen, dat het terrein of andere Oorzaken de waarneming bemoeilijken. Wij bedoelen dan ook in geen deele een verwijt uit te spreken, indien wij constateeren dat ook mannen als Galliéni, Bonnal en anderen, niet juist wisten wat er aan de Marne tegenover de geallieerde legers optrad. Dit blijkt onwederlegbaar uit het feit, dat b.v. Galliéni schrijft, dat de Duitscsfe©4; 3e en ge legerkorpsen tijdens den Marne-slag nog opgesteld waren tegenover den linkervleugel van het Fransche 5e Leger; en dat het Cavalerie-korps von der Marwitz de verbinding vormde tusschen*;

Sluiten