Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTBESCHOUWINGEN

357

die twee legerkorpsen en „le gronpement de 1'Ourcq." Op de bij Gawéni's werk behoorende tereéinschets, welke de legeropstellingen op 10 September 1914 aangeeft, staan die beiden legerkorpsen nog geteekend aan de Marne, terwijl se in werkelijkheid reeds den gen t.v. 's morgens vroeg de groote offensieve beweging inleidden op het Noordelijk gedeelte, aan den uitersten rechter vleugel, der Duitsche opstelling aan het Ourcqfront. Dat „dwalen menscheh'jk is," zelfs bij hoogst begaafden, is ook hierdoor wederom bewezen.

Een punt voor Nederland van groot belang, is dat de versterkte plaatsen in de behandelde periode van den oorlog, niet zonder invloed gebleven zijn op den loop en den uitslag der krijgsverrichtingen. Waar memgeen in ons land slechts schouderophalend spreekt over „de doode weermiddden," en het daaraan ten koste gelegde geld veelal als weggeworpen beschouwt, moeten wij nadrukkelijk constateeren dat de ervaring in den oorlog deze opvattingen ten stelligste tegenspreekt. De lotgevallen der Belgische vestingen Luik, Namen en Antwerpen mogen hier niet dienen als een maatstaf, die algemeen geldend zou zijn. Wij kunnen op dit vraagstuk hier niet breedvoerig ingaan; het zou een onderwerp kunnen vormen voor een uitvoerige nadere studie. Maar wij wijzen toch op het feit dat Maubeuge, Verdun, Nancy zich van geheel andere zijde hebben doen kennen en wel degelijk een grooten, ten deele zelfs een beskssenden invloed gehad hebben, op het lot der wederzijdsche wapenen.

Over de leiding der Belgische en Engelscbi legers in de behandelde oorlogsperiode, hebben wij niet veel meer te zeggen. Noch de Belgische gene-

Sluiten