Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

368

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

den terugtocht, hoewel bij de 5e, 4e en 3e Legers daartoe volstrekt geen aanleiding geconstateerd was, Hentsch overnachtte bij het hoofdkwartiervan het ae Leger te Montmort. En in den vroegen morgen van den gen September nam von Bülow, met goedkeuring van Hentsch, het besluit om terug te gaan.

Hentsch heeft zich toen naar het ie Leger begeven en te Mareuil den generaal von Kuhl gesproken. Den legercommandant von Kluck heeft hij niet gezien.

Hentsch was ongetwijfeld te goeder trouw in zijn meening dat hij namens „de Oberste Heeresleitung" aan het ie Leger het bevel mocht overbrengen om eveneens terug te trekken. Doch van verschillende zijden is verklaard, dat zijn opdracht niet verder reikte dan om — indien de terugtocht reeds begonnen was — deze in bepaalde richtingen te leiden. In elk geval heeft Hentsch den terugtocht van het 2e Leger goedgekeurd, zonder den toestand van het ie Leger te kennen, en dat had hij niet moeten, niet mogen doen. Ook is het een stellige fout, dat hij zijn opdracht met begonnen is bij het ie Leger, doch op den linker vleugel, waar de toestand niet dreigend was.

Het incident in den oorlog, door zijn gevolgen voor Duitschland zoo noodlottig als „het geval Hentsch" meer en meer gebleken is geweest té zijn, komt ongetwijfeld ten volle ten laste van generaal von Moltke II en zijn staf. Deze behoorden op 8 September zelf aan het front te zijn en in geen geval de leiding over te laten aan een betrekkelijk ondergeschikt hoofdofficier, die met een mondelinge opdracht uitgezonden werd. Dit is een onvergeeflijke blunder, die Duitschland ten verderve gevoerd heeft.

Het korte overzicht dat wij hier gaven van de brochure Müller-Loebnitz — en waartoe wij ons

Sluiten