Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTBESCHOUWINGEN

369

moeten bepalen om niet te uitvoerig te worden — moge den lezer aantoonen, dat wij in hoofdzaak reeds in vorige bladzijden van ons boek, tot dezelfde slotsom gekomen waren. Uit den aard der zaak geeft het nieuw verschenen werkje nog vele interessante bijzonderheden; doch wij kunnen ons, hoe belangrijk „het geval Hentsch" geweest moge zijn, daarin hier niet verdiepen. Den lezer zij de studie der onderzoekingen van het Reichsarchiv bijzonder aanbevolen.

Sluiten