Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richt. Van deze centrale lichamen dienen te worden vermeid:

De Deenlsohe Wholesale, de organisatie der Deensche coöperatieve verbruiksvereenigingen (Fallesforeningen for Dahmarks. Brugsforeninger) met een omzet van ongeveer 70 millioen kronen;

de coöperatieve vereeniging voor voedingsmiddelen in Jutland, met een omzet van ongeveer 45 millioen kronen;

de coöperatieve vereeniging voor voedingsmiddelen der eilanden, met een omzet van 7 millioen kronen;

de coöperatieve vereeniging voor voedingsmiddelen op Funen, met een omzet van 4% millioen kronen;

de coöperatieve vereeniging voor voedingsmiddelen voor Bingkjöbing en omgeving, met een omzet van 2% millioen kronen!;

de Deensche coöperatieve bakkerij vereeniging, met een omzet van h% millioen kronen; ( de Deensche Eierenkoopvereeniiging, met een! omzet vam 5/4 millioen kronenl;

de Deensche coöperatieve slachterijen, met een omzet vam 3K millioen kronen;

de Deensche coöperatieve kólenvereeniging, met een omzet van lVs nxiMioen kronenl;

die Deensche coöperatieve cementindustrie, met een omzet van 1 mdlilioen kronen;

de Deensche coöperatieve melkeentrale voor den aankoop van artikelen en machinerieën, met een omzet van ïVt millioen kronen;

die coöperatieve vereenögdng voor Bingkjöbing en omgeving voor den aankoop van landbouWartikelen, met een omzet van 3M millioen kronen;

de Deensche coöpenaitieve Bank, met een dage» ljjksehen omzet viani 3 millioen kronen;

terwijl daarnevens een aantal electrische inrichtingen, bakkerijen, bouwvereenigingen, credietvereenigingen, melkcontröle-vereenigingen, brouwe-

12

Sluiten