Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RABINDRANATH TAGORE.

17

Adelaar"-. Bovendien is hamsa, ofschoon hetzelfde woord als „gans", niet dezelfde vogel."

Kenschetsender voor de beteekenis van Paramahamsa schijnt mij toe een gezegde van den godsminnaar Rama Krishna: „De zwaan kan melk van water afscheiden; hij drinkt alleen de melk op en laat het water achter. Andere vogels kunnen dit niet. Evenzoo is God (wezen) innig met Maya (schijn) vermengd; gewone menschen kunnen Hem niet gescheiden van Maya zien. Alleen de Paramahamsa (de groote ziel — hier is een woordspeling op hamsa, dat tegelijk „ziel" en „zwaan" beduidt) werpt Maya weg en neemt alleen God in zich op".

Keeren wij nu tot Debendranath Tagore terug. De Maharshi heeft in zijn vroege jeugd zeer weelderig geleefd. In zijn autobiographie vertelt hij zelf van zijn levensommekeer, die hoogst merkwaardig is om de analogie met den ommekeer van Rabindranath zeiven. Trouwens, er zijn meer gelijkenissen in de levens van vader en zoon. Het zich één voelen met hun volk en met <le menschheid in het algemeen komt bij den vader aan het licht door alle voorrechten verbonden aan

Sluiten