Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

RABINDRANATH TAGORE.

„Ik zal het je leeren. Ik heb Shakespearés Hamlet gelezen, en ofschoon ik geen dichter ben, meen ik toch uit je neigingen te kunnen opmaken, dat je door oefening eens een groot en oorspronkelijk dichter zult worden". Inderdaad een treffende voorspelling!

In dezelfde school, waar de gehate onderwijzer les gaf, won de poëet in den dop de vriendschap van een anderen onderwijzer Srijut Satkowri Datta. Deze had dichterlijke neigingen en toen hij den verborgen aanleg van Rabindranath had ontdekt, gaf hij hem dikwijls lessen in versificatie. De onderwijzer schreef b.v. de eerste twee versregels en vroeg den jongen van 10 jaar de strofe te beëindigen. B.v. schreef de onderwijzer:

„Rabi Karay jalatan achilaw sabai Barasha varasha dilaw ar vai nai."

De ontluikende poëet voegde hieraan toe:

„Mingan din haway chilaw saroboray Ekhan tahara sukhay jalawkrira kawray."

Met andere woorden schreef de onderwijzer:

Sluiten