Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RABINDRANATH TAGORE.

33

en jongens. Zij is één met land en landaard, gelijk de boomen die de school omringen. In deze school steunt Indië op zich zelf en uit het zich ongedwongen. Geen poging wordt gedaan om iets vreemds op te leggen, om iets Indisch te ontwortelen of te dwingen, en om vreemde methodes door vreemde leeraars te laten toepassen. De onderwijzers zijn Indisch. Ze zijn Indisch in hun gedachten, in hun gewoonten, in hun sympathieën, in hun kleeding. De regeering heeft geweigerd subsidie aan de school te geven, omdat de voorwaarden, waaronder ze die alleen wilde geven, niet werden aangenomen.

\ „Ze wilden mijn jongens onder anderen dwingen

Ben geheelen dag stijf op banken in de school te zitten", zeide Tagore, „terwijl ik het veel

|>eter acht dat ze op matten zitten onder de boomen. Daarom en omdat een jong patriottisch dichter als onderwijzer aan mijn school verbonden is, staat de school geplaatst op de zwarte lijst der politie. Pogingen zijn aangewend om haar

Ie onderdrukken, dreigende officieele circulaires

pijn aan de ouders gezonden."

Sluiten