Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

Voorbericht ............. 5

Tekst van de wet . . . 9—25

Kon. besluit van 16 Juli 1912, houdende bepaling van het tijdstip, waarop

de Armenwet in werking treedt ......... 26

Kon. besluit van 18 Juli 1912 (St.bl. no. 264) tot uitvoering van de artikelen

13, 16, 23, 48, 49, 50 en 56 der Armenwet 26—33

Kon. besluit van 18 Juli 1912 (St.bl. no. 265) tot^ uitvoering van artikel 82

der Armenwet ............. 34

Kon. besluit van 18 September 1912, no. 26, tot uitvoering van art. 39,

2e lid, der Armenwet .......... 35, 36

Kon. besluit van 23 November 1912, tot uitvoering van art. 62 der

Armenwet 36, 37

Burgerlijke armenzorg ........... 39—64

Verhouding van gemeentebesturen en instellingen a tot instellingen b, c en d 39—41

Bevoegdheid en taak van de burgerlijke armenzorg ..... 41—44

Niet meer: volstrekte onvermijdelijkheid ....... .44

Vormen van hulp ............ 44—47

Onderzoek en toezicht ........... 48, 49

Vaststelling reglement burgerlijke instellingen ....... 49

Organisatie ...... ...... 49—51

Geen beroep ............. 51, 52

Domicilie van onderstand .......... 52—56

Ondersteuning door meer dan één instelling ....... 56—58

Geneeskundige armenzorg .......... 58—64

Samenwerking tusschen de instellingen van weldadigheid .... 64—66

Armenraad 67—70

Inlichtingen 70, 71

Informaties over loon ........... 71

Wat zijn instellingen van weldadigheid? . . . . . . 71, 72

Soorten van instellingen ........... 72

Inschrijving op de lijst ........... 72—74

Rechtspersoonlijkheid ........... 75, 76

Vervallen van het doel eener instelling ........ 76

Onbeheerd zijn van goederen . ......... 76

Sluiten