Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

gewijzigd bij de wet van 17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 208), houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten en in art. 25 van de wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad n°. 82), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 Juli 1906 (Staatsblad n°. 176), betrekkelijk de grondbelasting, wordt voor: „wet van 28 Juni 1854 (Staatsblad n°. 100)", gelezen: „Armenwet".

Artikel 91.

De wet van 28 Juni 1854 (Staatsblad n°. 100), de wet van 1 Juni 1870 (Staatsblad n°. 85), behoudens de artt. 15 en 16, en art. III van de wet van 15 Juli 1904 (Staatsblad n°. 157) vervallen. In art. 15 van de wet van 1 Juni 1870 (Staatsblad n°. 85) wordt gelezen voor: „op den dag van het in werking treden dezer wet", „op 15 Juli 1870"; voor: „bevinden" „bevonden" en voor: „worden verpleegd": „op dien dag werden verpleegd".

Artikel 92.

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, heemskerk.

Uitgegeven den achtsten Mei 1912.

De Minister van Justitie,

e. r. h. regout.

Sluiten