Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te donkere trappen, traphallen en tusschenkamers kunnen door glas in loodramen of -plafonds zeer verfraaid worden. En dat op dit kunstgebied iets schoons kan worden geleverd, bewijzen ons de vele teekeningen van uitgevoerde werken in de portefeuilles der Kunst-Ateliers „Onder den St. Pieter", eene afdeeling van den Stichtschen Glashandel te Utrecht. (Kr. N. Gr. 23).

Enkele dezer schetsen drukken wij hier af; jammer is het, dat dit niet kon geschie¬

den in kleur, zooals deze schetsen hier voor ons liggen, wijl dan tévens de schoone harmonie der kleuren in de combinatie van geschilderd gebrand glas en gekleurd glas zou uitkomen.

De goede reputatie, die deze ateliers zich door hun werk hebben verworven, zoowel in het genre der profane kunst, als in dat der kerkelijke kunst, zij hunne aanbeveling voor hen, die in deze branche iets wenschen, dat artistiek en solide is uitgevoerd.

PLAFONDRA AM, ontworpen en vervaardigd in de Ateliers „Onder den St. Pieter", Kunstafdeeling van den „Stichtsche Glashandel" te Utrecht.

Sluiten