Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODERNE HOLLANDSCHE INTERIEURS

VERSCHIJNEND IN 12 LOSSE NUMMERS

12 VERZAMELINGEN VAN AFBEELDINGEN VAN IN NEDERLAND ONTWORPEN EN VERVAARDIGDE MEUBELEN EN INTERIEURS VAN DEN TEGENWOORDIGEN TIJD * * *

2E AFLEVERING

OflDER Dm

5TMAARTEM

UITGEGEVEN DOOR DE REDACTIE VAN

„HET HOLLANDSCH INTERIEUR" BUSSUM 1916/1917

Sluiten