Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOE MOET IK MIJN HUIS INRICHTEN?

Om deze vraag te beantwoorden, dient gij vooraf te overwegen, hoe uw huis gebouwd zal zijn.

In de laatste 15 jaren is de mensch gaan begrijpen, dat het in vele opzichten het aangenaamst is buiten te wonen. De verbindingen met de groote steden zijn verbeterd, waartoe andere transportmiddelen, als rijwielen en auto's, veel hebben medegewerkt. Er is dus een trek naar buiten gekomen.

Hoe verbazend veel er buiten gebouwd wordt, blijkt ook uit eenige afleveringen van „Het Moderne Landhuis in Nederland", uitgegeven door Martinus Nyhoff te 's-Gravenhage, die een blik geven op wat sinds 1900 in ons land gebouwd werd. Het is jammer dat deze afleveringen niet een begeleidenden text gaven, wat zeer zeker dit interessante werk meer onderhoudend zou hebben gemaakt en de belangstelling ook van den leek zou hebben opgewekt.

Wanneer gij dus vrij zijt om U een huis te laten bouwen en gij geen huis in de stad behoeft te bewonen, zie dan eerst het bedoelde werk in en neem nauwkeurig kennis van hetgeen men gebouwd heeft.

Bouwt_gij, dan dient ge U eerst met den platten grond van huizen vertrouwd te maken. Bekijk dan veel en goed allerlei platte gronden en zie eerst in welk kader uw te bouwen landhuis zal passen. Ga dan na of gij een klein of een groot huis wenscht.

Bouw nooit te klein, maar neem ook niet de zorgen van een te groote woning op U, want op het land is het aangenaam om een gemakkelijk te bewonen huis te bezitten, veel comfort en weinig zorg.

Er is niets verdrietiger voor een huisvrouw dan buiten zich met huiselijke zorgen te moeten ophouden.

Aangenomen nu, dat gij U een voorstelling van uw woning hebt gevormd, dan komt allereerst in aanmerking de

HAL. Is het huis klein, dan laat gij uwe hal tevens als woonvertrek dienst doen, en is uw behoefte aan vertrekken beperkt, dan kunt gij de hal als woonvertrek en als eetkamer doen fungeeren. Er is dan slechts één algemeen vertrek. Vergeet nooit daaraan een dessert- of dienkamer te verbinden, waar gij, desgewenscht, al uw zaken voor het dagelijksch huishouden bergt. Daar moet dan ook, zoo noodig, een ijskast staan. Alles

Sluiten