Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet practisch en frisch zijn en er dient plaats te zijn om uw tafelgerei af te wasschen; dus laat er ook een marmeren of geëmailleerden bak voor dat doel aanbrengen.

Natuurlijk zal uw dienkamer, hetzij door een deur of door een luik, met de keuken in verbinding moeten staan.

DE KEUKEN. Laat die vooral vroolijk zijn/wit geschilderd, mooi groen of bourgogne-rood met veel tegels, zoo ruim mogelijk en goed geventileerd. Neem geen buitenlandsch fornuis, waarmede ons keukenpersoneel niet om kan gaan en laat U een boiler aanbrengen, die zorgt, dat ge, behalve een warm bad, ook warm water voor keuken en dessertkamer kunt hebben. Meer toevoer van warm water is voor uw waschtafels ook noodig.

Neem geen waschtafels uit een meubelmagazijn, maar zie eerst rond bij firma's, welke sanitaire artikelen aan de markt brengen en kies daar een sanitairen waschbak, eenvoudig of sierlijk.

DE BIJKEUKEN EN DE EETKAMER voor het personeel. Ook deze zijn geriefelijke appartementen. Wanneer uw personeel eemgszins talrijk is, beveel ik U aan een eetkamer voor hen in te richten. Er is niets onfrisscher dan bij het bereiden van den maaltijd veel ander gedoe daar bij te hebben.

Zoo zijn we gekomen tot een buitenhuis met hal, dèssertkamer en keuken; de hal is dan tevens eet- en woonvertrek. Gij hebt ook een entree of vestibule noodig. Wenscht ge een trappenhuis aan te brengen, leg dit dan afgezonderd van de entree.

Moeilijker is de inrichting van een grooter Landhuis met meerdere vertrekken. Daarin wordt de hal meer een decoratief vertrek, waarmeê al de andere kamers gemeenschap hebben.

Maak U liefst geen suite, schuifdeuren zijn alleen van dienst bij die huizen, waar de bouwheer meent, daardoor wat goeds te bereiken. Laat dus schuifdeuren weg, tenzij zij werkelijk noodig en onmisbaar zijn.

Uw slaapkamer moet praktisch zijn — geen groot vertrek — maar naast de slaapkamer een behoorlijke badkamer, met alle mogelijke sanitaire gemakken. Misschien herinnert ge U vroeger in het Palace-Hötel te Brussel, in het Esplanade te Berlijn of in het Cecil te Londen gelogeerd te hebben. Hoe geriefelijk was daar de badkamer door een klein voorportaal aan de slaapkamer verbonden!

Ge gevoeldet U daar zoo thuis in het groote geheel. Trouwens van de praktische inrichting van hotels hebben we veel geleerd, ook voor onze

Sluiten