Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huishouding. Wie veel gereisd heeft, zal dan ook in den regel zijn slaapkamers gemakkelijk inrichten.

□ □ □

Deze inleiding was noodig om U een nadere bestudeering van uw te bouwen huis in overweging te geven. Is dit geschied, ga dan tot de inrichting er van over. Is dit voor een landhuis noodig, voor een huis in de stad evenzeer. Ik heb voor jaren personen ontmoet, die mij uitgenoodigd hebben, alvorens tot de inrichting van hun huis over te gaan, eerst in het buitenland te gaan zien en ik ben hun daarvoor zeer dankbaar. Toen mij voor het eerst het verzoek gedaan werd om op een Dinsdagmorgen vroeg, mijn a.s. cliënt in het Firth Avenue Hotel te Londen te ontmoeten, meende ik, kortzichtig als ik was, dat men daartoe niet buiten Holland behoefde te gaan. Nu ben ik hun dankbaar, want ik heb veel gezien, veel geleerd en ik meen, dat ook anderen de oogen er voor zijn opengegaan, dat ons Hollandsen interieur veel getransformeerd is naar het buitenlandsche. Ik zeg niet alleen naar het Engelsche, maar ook naar het Fransche en het Duitsche.

Het authentieke Engelsche fabrikaat getuigt van bekwaamheid, degelijkheid en grondige studie van de renaissance. Ik herinner mij dien morgen in Londen, die mij voerde naar het John Soanes-Museum. Zelden heb ik meer genoten. Dit museum aan de schilderachtige Lincoln's Inn Fields is voor mij als architect, het meest volmaakte, wat een museum kan geven. Sir John Soane, die in het begin der 19de eeuw werkte, heeft zeer veel voor de architectuur van zijn land gedaan. Hij was een man, die in zijn woning een paar heel mooie vertrekken heeft nagelaten. Ik ben zoo gelukkig, van deze kamers de afbeeldingen te bezitten en er is daarin zooveel goeds; dat men het werk thans niet zoude künnen verbeteren. Soane was een zeer bereisd man, had vele opmetingen in Italië en Griekenland gedaan, getuige de vele maquettes in zijn museum aanwezig; ook Egypte was hem niet vreemd. Gij zult ook meerdere belangrijke Egyptische oudheden in het benedendeel zijner woning aantreffen. Ook eene verzameling betreffende Napoleon benevens veel belangrijk teekenwerk en platen. Gij vindt er tevens aardige series van spotprenten.

Laat ik U ten slotte er op attent maken, dat gij er de mooiste fauteuil uit het nader aan te duiden Chippendale-tijdperk aantreft.

Zocht ik te Londen ook decoratieve zaken, dan richtte ik mijne schreden

Sluiten