Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e KLASSE (reis- le ld.: verblijfk. f 7,— en f OffO). 13

De chef en de sous-chef der afdeeling hydrographie bij liet Departement van Marine.

De hoofdingenieurs der Marine.

De hoofdofficieren bij de zeemacht en in rang daarmede gelijkgestelden bij de zeemacht.

De adviseur-verificateur van 's Rijks, zee-instrumenten. De scheikundige bij de Marine.

De directeur van 's Rijkswerven, directeur van 's Rijkswerf te Willemsoord.

De adjunct-directeur van 's Rijkswerven, directeur van 's Rijkswerf te Hellevoetsluis.

Financiën.

De Koninklijke commissaris bij de Nederlandsche Bank. De agent van het Ministerie van Financiën te Amsterdam — directeur van de Grootboeken der Nationale Schuld. De muntmeester van 's Rijksmunt.

De hoofddirecteur, hoofdinspecteurs, directeuren en inspecteurs der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. De inspecteur der grondbelasting.

De inspecteur van den waarborg en de belasting op de gouden en zilveren werken.

De Rijksadvocaten en waarnemende Rijksadvocaten.

De directeur van het Laboratorium van het Departement van Financiën.

De hoofddirecteur van de registratie, de hypotheken en het kadaster.

De directeuren en inspecteurs der registratie en domeinen.

De voorzitter en leden van het bestuur der visscherjjen op de Zeeuwsche stroomen.

De directeur der Staatsloterij. De inspecteurs van het kadaster.

De ingenieurs-verificateurs van het kadaster en der domeinen.

Sluiten