Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 3e KLASSE A (reis- le kl.: verblijfk. f 6,— en f 0,25).

De elektrotechnisch ingenieur bij de Marine. De electro-technicus der Marine. De commiezen van aanneming der Marine. De ingenieur der verlichting.

De adjunct-ingenieurs bij den dienst van het loodswezen.

Het hoofd van het internaat voor adspirant-adelborsten bij de zeemacht.

De burgerleeraren bij het Koninkhjk Instituut voor de Marine en bij de Marine-Machinistenschool.

De burgerapothekers hij de zeemacht.

Financiën.

De Rijksbetaalmeesters.

De eerste scheikundige, chef der afdeeling controle bij 's Rijks munt.

De stempelsnijder bij 's Rijks munt.

De leden der commissiën van aanslag voor de inkomstenbelasting.

De secretaris van den raad van beroep voor de invoerrechten.

De leden der commissiën van beoordeeling in zake de heffing van invoerrecht naar de waarde der goederen. De controleurs der grondbelasting.

De ontvangers-entreposeur en de ontvangers der directe belastingen, invoerrechten en aocijnzen aan kantoren der lste en 2de klasse.

De controleurs, essaieurs en de ontvangers van den waarborg en de belasting op de gouden en zilveren werken.

De scheikundigen bij het laboratorium van het Departement van Financiën te Amsterdam.

De bewaarders van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen.

De ontvangers van de registratie, de successie en de domeinen aan kantoren met een pensioensgrondslag van ƒ 3000 of meer.

De ontvangers van het buitengewoon zegel.

Sluiten