Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e KLASSE B (reis- 2e kl. spoor, le kl. tram of boot: 30 verblijfk. f 6,— en ƒ 0,25).

van de Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst.

De architeot-teekenaar voor de monumenten van geschiedenis en kunst.

De adjunct-secretaris bij de Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst.

De commiezen en adjunct-commiezen bij 's Rijks archieven.

De wetenschappelijke assistenten en de administrateur bij de Koninklijke bibliotheek.

De hoofdopzichter met den personeelen titel van chef van het dienstpersoneel van het Rijksmuseum te Amsterdam.

De conservators en administrateurs van de Rijksmusea, kabinetten, verzamelingen en monumenten.

De onder-directeur van de Algemeene Landsdrukkerij.

De algemeene bedrijfschef bij de Algemeene Landsdrukkerij. Marine.

De adjunct-scheikundige bij de Marine.

De adjunct-verificateur van 's Rijks zeeinstrumenten.

De administrateur van de marine-bakkerij.

De lste technische ambtenaren bij het bureau Gravure bij het Departement van Marine.

De hydrographische teekenaars bij de afdeeling Hydrographie van het Departement van Marine.

Het hoofd van het teekenbureau voor scheepsbouw bij het Departement van Marine.

De commissarissen der loodsen.

De ontvangers der loodsgelden.

De lste teekenaar, toegevoegd aan den inspecteur van den Marinestoomvaartdienst.

Financiën.

De chef der afdeeling Muntfabricage bij 's Rijks Munt. De chef van administratie bij 's Rijks Munt. De scheikundige der fabricage bij 's Rijks Munt.

Sluiten