Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4e KLASSE A (reis- 2e kl. spoor, le kl. tram of boot: verblijfk. f 5,— era ƒ 0,21). 41

De conservatrice en de ambtenaar van administratie bij de Rijks hoogere land-, tuin- en boschbouwschool.

De boekhouders bij de instituten, verbonden aan de Rjjks hoogere land-, tuin- en boschbouwschool.

De adspirant-Rijksland- en tuinbouwleeraren.

De adspirant-Rij kslandbouwingenieur.

De ambtenaren van administratie bij de middelbare landbouwschool te Groningen en de middelbare Koloniale landbouwschool te Deventer.

De onderwijzers bij de middelbare Koloniale landbouwschool te Deventer.

De opperstalbaas bij het "Rg'kshengstveulendepöt.

De ambtenaar aan het instituut voor Phytopathologie.

De controleurs bij den phytopathologischen dienst.

De hoofdopziener en de opzieners bij 's Rijksveeartsenijschool.

De hoefsmidbaas, tevens onderwijzer in practisch hoefbeslag bij 's Rijksveeartsenijschool. De veeopzichters. De hulpkeurmeesters.

De boschwachters en tijdelijke ambtenaren bij het Staatsboschbeheer.

De Rijksklerken op de kantoren der rentmeesters en op het bureau van den inspecteur der Staatsbosschen en ontginningen.

De analisten, adjuncten, boekhouders en controleurs bij de Rijkslandbouwproefstations en bij het proefstation voor zaadcontrole.

De Rijkszuivelvisiteurs.

De controleurs aan het Rijkszuivelstation te Leiden.

De boekhouders bij het Rgkszuivelstation.

De assistenten bij den dienst der Rijkszuivelconsulenten.

De adjunct-secretaris, instrumentmaker, rekenaars, klerken en observatoren bij het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut.

Sluiten