Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 5e KLASSE (reis- laagste kl.: verblijfk. ƒ 3,50 en ƒ 0,15).

bestuur, bij de Gerechten en verdere Rijksinstellingen alsmede bij de Provinciale griffiën.

Justitie.

De Rijksklerken der 3e klasse ter griffie en ten parkette. De Rijksveldwachters. De provoosten-geweldige.

De bewaarders, bewaarsters, zaalopzichters en zaalopziohteressen bij de gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen (behalve die te Veenhuizen).

De geagreëerde schrijvers bij de gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen (behalve die te Veenhuizen).

De verdere mindere beambten bij de gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen (behalve die te Veenhuizen).

De huismeesters bij de Rijksopvoedingsgestichten.

De tuinlieden-portiers, beambten in algemeenen dienst, koks en assistent-koks bij de tuchtscholen en Rijksopvoedingsgestichten.

De vrouwelijke beambten voor den huishoudehjken dienst (dienstboden) bij de tuchtscholen voor jongens.

De vrouwelijke beambten in algemeenen en voor den huishoudelijken dienst bij de tuchtschool en het rijksopvoedingsgesticht voor meisjes.

Binnenlandsche Zaken.

De gemeente-boden, veldwachters, agenten van poütie en verdere lagere beambten bij de gemeentebesturen wegens reizen ter zake van de militie en van de Landweer.

De beambten bij de Rijks-Quarantaine en Ontsmettingsdienst.

De verplegers-, verpleegsters, leerling-verplegers, leerlingverpleegsters, adspirant-verplegers, adspirant-verpleegsters en bedienden bij de Rijkskrankzinnigengestichten.

De conciërge, hoofdassistent en assistenten bg het Koninklijk Kabinet van schilderijen te 's-Gravenhage.

Sluiten