Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50 5e KLASSE (reis- laagste kl: verblijfk. f 3,50 en f 0,15).

De portiers, magazijnknechts en bedienden bij de artillerieinrichtingen en bg de magazgnen ressorteerende onder het Departement van Oorlog.

De machinisten, stokers en bedienden bij eene militaire inrichting tot drmkwateivoorziening.

De wachters en tijdelijke wachters ressorteerende onder het Departement van Oorlog.

De corveëers in de kazernen.

Waterstaat.

De machinekneohts bg de Rijksstoomgemalen, bg electrische centralen, op Rgksstoomponten en -directievaartuigen.

De arbeiders bg de Rgkswaterstaatswerken.

De bakenmeesters.

De sluiswachters.

De sluisknechts.

De brugwachters.

De brugknechts.

De pontwachters.

De pontknechts.

De duinwachters.

De dgkwachters.

De lichtwachters.

De schippers en schippersknechts.

De stokers.

De dekknechts.

De stokers-dekknechts.

De Rijkswachthouders.

De smeden-bankwerkers.

De kanaalwachters.

De havenknechts.

De haven-, hal- en dokknechts, smeden-machmedrgvers en havenbeambten, belast met het pohtietoezicht, bij de visschershaven te IJmuiden.

Sluiten