Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladzijde

1. Sumatra's Westkust,

Westkust Regie-ordonnantie van 10 Maart 1915 (Staatsblad II' 245), zooals deze wordt gelezen ingevolge artikel 1 der ordonnantie van 6 Augustus 1915 (Staatsblad II' 493). 1

2. Tapanoeli.

Bepalingen voor de Opiumregie in de residentie Tapanoeli (ordonnantie van 22 Maart 1908, Staatsblad 11' 276), zooals deze worden gelezen ingevolge de ordonnanties van 19 Februari 1910 (Staatsblad II' 156) en 20 Februari 1912 (Staatsblad II' 201), artikel 4 sub 3e a der ordonnantie van

4 Februari 1913 (Staatsblad II' 218) en artikel 1 der ordonnantie van 6 Augustus 1915 (Staatsblad II' 493). 13

3. Benkoelen.

Bepalingen voor de Opiumregie op Java en Madoera (artikel 1 der ordonnantie van 15 October 1898, Staatsblad II' 277), zooals die Bepalingen worden gelezen ingevolge artikel 1 der ordonnantie van 17 Januari 1901 (Staatsblad II' 62), de ordonnantie van 16 April 1902 (Staatsblad II' 174) en artikel 1 § II der ordonnantie van

5 Juli 1909 (Staatsblad II' 361), met eenige wijzigingen op de residentie Benkoelen van toepassing ingevolge § II sub b der ordonnantie van 10 Maart 1905 (Staatsblad II' 187), zooals die paragraaf wordt gelezen ingevolge artikel 1 der ordonnantie van 6 Mei 1912 (Staatsblad II' 302), de artikelen 3 sub a en 5 der ordonnantie van 4 Februari 1913 (Staatsblad II' 218), artikel 2 der ordonnantie van 26 Juni 1914 (Staatsblad II' 468) en artikel 1 der ordonnantie van

6 Augustus 1915 (Staatsblad II' 493) 24

4. Palembang.

Bepalingen voor de Opiumregie op Java en Madoera als

Sluiten