Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladzijde

n! 89), zooals die paragraaf wordt gelezen ingevolge de artikelen 3 sub & en 5 der ordonnantie van 4 Februari 1913 (Staatsblad 11! 218), artikel 1 der ordonnantie van 26 Juni 1914 (Staatsblad ff 468) en § I der ordonnantie van 8 Maart 1915 (Staatsblad ff 240) 105

10. Billiton.

Billiton Begie-ordonnantie van 15 Juli 1909 (Staatsblad Il! 373), zooals deze wordt gelezen ingevolge artikel 1 der ordonnantie van 14 December 1910 (Staatsblad ff 647), de morpbine-ordonnantie van 26 Augustus 1911 (Staatsblad Il! 485) en artikel 4 sub le c der ordonnantie van 4 Februari 1913 (Staatsblad IV 218) 117

11. Westerafdeeling van Borneo en Zuideren Oosterafdeeling van Borneo.

Borneo Regie-ordonnantie 1914 van 16 April 1914 (Staatsblad ff 351) 131

12. Menado en Celebes en Onderhoorigheden.

Celebes Regie-ordonnantie van 12 Februari 1907 (Staatsblad ff 114), zooals deze wordt gelezen ingevolge artikel 1 der ordonnantie van 16 December 1909 (Staatsblad ff 582), artikel 1 der ordonnantie van 22 December 1910 (Staatsblad ff 669), de morphine-ordonnantie van 26 Augustus 1911 (Staatsblad ff 485) en artikel 4 sub 2e a der ordonnantie van 4 Februari 1913 (Staatsblad ff 218) 147

13. Amboina.

Amboina Regie-ordonnantie van 14 Februari 1910 (Staatsblad ff 147), zooals deze wordt gelezen ingevolge de morphine-ordonnantie van 26 Augustus 1911 (Staatsblad ff 485) en artikel 4 sub 2e b der ordonnantie van 4 Februari 1913 (Staatsblad ff 218) 165

14. Ternate en Onderhoorigheden.

a. Bepalingen voor de Opiumregie op Java en Madoera als bedoeld sub 3, met eenige wijzigingen op die gedeelten der residentie Ternate en Onderhoorigheden, waarin bij § I sub c der ordonnantie van 10 Maart 1905 (Staatsblad ff 187) de Opiumregie werd ingevoerd, van toe-

Sluiten