Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

rekening nam; en ook aan de Heeren Dr. J. de Hullu te 's Gravenhage en Mr. J. A. heijse te Middelburg voor hunne zoo bereidwillig verstrekte historische inlichtingen.

Ik heb getracht hier waarheid en niets dan waarheid te geven, al moest zij, uit kieschheid tegenover nabestaanden, wel eens verzacht worden.

Mochten er niettemin lezers in hunne gevoelens zijn gekrenkt, men zij er van overtuigd dat het onopzettelijk geschiedde en vergeve zulks den schrijver.

veenendaal, i November 1916. L. 't Huis „de Zoom".

Sluiten