Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

Generatie I. Het toeval wil dat de oudste tak, van wie de geslachtslijsten iets vermelden eene vrouw is. Haar vóórnaam was catelijne t') haar man heette cornelis van eekelen.

Bekend zijn ook de kinderen van dit echtpaar, uit welke familiën van eekelen, Spiering, Roëll, Pleijte, Kuijl, Beijdals en RlPPlNG zijn voortgekomen.

Deze van Eekelen's stierven in mannelijke lijn op 12 Augustus 1911 uit, door den dood van Mr. Albert Johan van Eekelen, advocaat te Middelburg.

Een jongere broeder van de stammoeder der van Eekelen's was Anthony Tak, de eigenlijke stamvader van het hier behandelde geslacht.

Hij moet omstreeks 1655 geboren zijn, leefde en overleed te Leur, waar hij houtkooper was en een lakenwinkel dreef.

Hij en de zijnen waren Protestant, doch woonden temidden eener overwegend Katholieke bevolking. Dit versterkt het vermoeden 2) dat zijn geslacht niet inheemsch was in Brabant, doch vanuit de Oostenrijksche Nederlanden om den geloove was uitgeweken (volgens Dr. J. C de Man, „De geneeskundige School te Middelburg", deel II blz. 22, uit Vlaanderen).

Hun geloof zijn de Tak'S op een enkele uitzondering na (gener. lila) immer trouw gebleven; het wonen temidden eener Roomsche bevolking gedurende ettelijke generatiën, wekte bij velen hunner eene anti-Roomsche gezindheid.

Anthony Tak huwde te Leur Dingena Nuijens, geboren aldaar in 1669, en op hare geboorteplaats overleden 26 Juli 1718, dochter van Hendrik Jacobus Nuijens en Heijltje van den Beemdt, uit welk huwelijk te Leur 5 kinderen werden geboren, ril.:

GeneratieH. i- ANTHONETTA Tak, geb , overl. 5 Maart 1776;

zij huwde te Dordrecht den francois van RlEL, bier¬

brouwer te Leur, geboren aldaar 11 Mei 1683, overleden 21 September 1768.

x) Ged. te Leur 14 April 1647, zie bijl. II, blz. 80. 2) V.g.1. de stam-legende der Doopsgez. Takken op blz. 74, waarin de Leursche familie verondersteld wordt van eene Zierikzeesche af te stammen.

Sluiten