Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Generatie IV. b. Uit dit huwelijk drie kinderen, van welke familiën van der Velden en Jekellng stammen.

3. PlETER Tak, geb. 17 October 1757, makelaar in effecten te Aardenburg, en aldaar ongehuwd overleden den

4. CoRNELlA Maria Tak, geb. 27 December 1760, overl. Aardenburg 7 Juni 1761.

5. Anthony Tak. geb. 10 Maart 1762, ongehuwd overleden te Aardenburg 12 Augustus 1788.

6. Jacob Tak, geb. 8 Augustus 1763, overleden te Aardenburg 3 September 1763.

7. Abraham Tak; geb. 15 September 1767, overleden te Aardenburg 2 November 1767.

Vervolgen wij thans weer de kinderen van Pieter Tak en Maria Faassen van 't Geloof, (gener. III. b. blz. 12/3): Generatie III. b. 2. DlNGENA TAK, geb. 16 November 1724 (ged. 19 Nov.

d. a. v.), overl. te Oudenbosch 10 Augustus 1757, huwde

1751 cornelis back, geb. te Oudenbosch, uit welk huwelijk twee kinderen, van wie eene familie Back stamt.

3. Servaas Tak, die het geslacht voortzet, volgt hieronder gener. III. bb.

4. Cornelia Tak, ged. 11 Maart 1730, overl. te Middelburg 15 Juni 1802, huwde 26 Juni 1769 Martinus Bruijn hogerzeijl, geb. aan boord van een walvischvaarder in 1728, overl. te Middelburg 1 Februari 1790, koopvaardij-kapitein op de kust van Guinea en op West-Indië.

Uit dit huwelijk een meisje dat ongedoopt overleed.

Volgens eene acte van transport van 12 September 1780 kocht hij „publicq en met den stokke" het huis „Hoopt op Rust", gelegen te Middelburg in den Karelsgang onder gem. Stads Ambagten.

5. maria Tak, geb. 20 December 1732, ged. 1 Jan. 1733, ongehuwd overleden te Hoeven 16 Februari 1806, waar zij huishoudster was bij Ds. Pijzel.

6. Heijltje Tak, geb. 14 Oct. (ged. 23 October) 1735,

Sluiten