Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

Generatie V. schakel tusschen de elkaar opvolgende geslachtsrijen, de incarnatie van het familieverband.

Bij hare begrafenis troffen loten der in een eeuw uiteengegroeide takken van den ouden stam elkaar.

Bekend was hare fraaie en uitgebreide verzameling oud porcelein, welke zij tot het laatst bleef aanvullen en in haar geheel legateerde aan hare jongste zuster, DlNA frederika Tak (wed. Francois Ermerins, hierachter sub 14).

3. ELIAS Tak, geb. 30 September 1803, overl. te Middelburg 16 October 1803.

4. Adriaan Tak, geb. 20 April 1805, overl. 's Gravenhage 26 November 1873, later Ds. Tak van Poortvliet.

Hij volgt hieronder, gener. V, staak B (blz. 37).

5. ELIAS Tak, geb. 17 Juli 1806, overl. Middelburg 15 November 1806. n

6. Anna Catharina Tak, geb. 21 Augustns 1807, ongehuwd overleden Middelburg 30 Augustus 1868 aan eene leverziekte, tengevolge van een val van den trap naar het strand te Domburg. \1

7. Jacobus Tak, geb. 26 Januari 1809, overl. te Middelburg

21 Februari 1809.

8. Jacobus Anthony Tak, geb. 12 September 1810, ongehuwd overleden te Leiden 22 Maart 1836.

Hij studeerde te Leiden in de medicijnen, en was verloofd met eene dochter van Prof. P. Hofman Peerlkamp.

Hij leed aan zware hoofdpijnen en stierf op den dag vóór het publiek worden zijner verloving, naar men wil, aan het gebruik van een ie grooten dosis pijnstillend medicijn.

Zijn naam komt voor (1829) in de ledenlijst van het Zeeuwsche studenten gezelschap „Non sordent in undis", samengesteld door Mr. J. H. Bijbau.

9. EHas Tak, geb. 24 Februari 1812, overl. te Middelburg

22 Maart 1846. Hij volgt hieronder, generatie V, staak C (blz. 47/9).

10. SUSANNA TAK, geb. 13 Mei 1813, overl. te Middelburg

20 Januari 1073. Zij huwde aldaar 13 JNovember 1035 JAN 1AK, handelaar in graan en olie, geboren Middelburg 1 April 1812,

Sluiten