Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

Generatie VI. a. ') Het geslacht de Kanter is een oude Zeeuwsche familie, herkomstig uit Vlaanderen en stammend van philippus de cantor, die 3 Febr. 1588 poorter van Zierikzee werd. Zij leverde aan Zeeland vele uitnemende geleerden en technici.

De Kanter zegelt: in zwart een keper, vergezeld van een breedarmig kruisje, rechts boven, van een liggende wassende maan, links boven, en van een Sint-Jacobsschelp onder den keper, alles van goud.

Het echtpaar de Kanter—:tak bewoonde des zomers de te Domburg gestichte „villa Anna" (hoek West- en Zuidstraat).

Uit hun huwelijk werden te Middelburg 6 kinderen geboren, van welke 5 zeer jong of in den bloei van het leven stierven. ■ De oudste dochter joanna alida, geb, 22 Febrnari 1861, gehuwd te Middelburg 24 Juli 1890 met Willem Nicolaas Frederik Sibmacher Zijnen, oud muziekredacteur van het „Handelsblad", woont thans met hare moeder te Doorn.

Uit het huwelijk van eene jongere dochter jacoba johanna Maria de Kanter met Johan Frederik van Essen sproot eene familie van Essen.

2. petronella Tak, geb. Middelburg 27 Mei 1840, overl. aldaar 5 Januari 1841.

3. Pieter Roetert Tak, geb. Middelburg 5 Juni 1841, overl. Well (Ammerzoden) 18 Juni 1888.

Hij volgt hieronder, blz. 32.

4. Anthoni Tak, geb. Middelburg 19 April 1844, overl. aldaar 8 Mei 1845.

5. petronella Tak, levenloos geb. Middelburg 20 Juli 1848.

Pieter Roetert Tak Szn., hiervóór sub 3 genoemd, verloor op twaalfjarigen leeftijd zijne sympathieke moeder en werd toen verder groot gebracht door een paar tantes (zusters van moederszijde) en een toegefelijken vader. Deze omgeving droeg bij tot zijn later ongeluk.

Van huis uit een gulle, goedhartige natuur, geliefd onder zijn

1) Ned. Patric. 1913, Nagtglas, dl. I blz. 510 e. v.

Sluiten