Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

GeneratieVII.a. In 1912 vestigde hij zich terwille van de gezondheid zijner echtgenoöte metterwoon in Zwitserland.

Den 9en November 1905 was hij te Drongelen (N. B.) gehuwd met Maria Wilhelmina van Vollenhoven, geb. te Amsterdam 30 Juli 1852, dochter van Mr. Jan Messchert van Vollenhoven, eerst wethouder, later burgemeester van Amsterdam, lid der Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, daarna van de Tweede Kamer enz. en van Margaretha Catharina van Lennep, Dame du Palais van H. M. Koningin sophie der nederlanden.

Hare vier kwartieren luiden:

van Vollenhoven. van Lennep.

Backer. Kops.

') Van Vollenhoven, een Amsterdamsen regenten-geslacht, zegelt:

Gedeeld: 1. in blauw een zespuntige zilveren ster; 2. in goud een groene boom, ter linkerzijde vergezeld van een tegen den stam opspringend rood hert, alles ondersteund door een grasgrond.

5. DlNA AnthoinETTA Tak, geboren Wissenkerke, 7 November 1871, gehuwd te Wolphaartsdijk 16 Mei 1895 met Jan koert, geboren Kattendijke 13 Juli 1863, heereboer, broeder van den sub 2 genoemde.

Uit dit huwelijk een dochter Sara Anthonetje Koerï en een zoon anton koert.

6. Catharina Pieternella Tak, geboren Wissenkerke 10 April 1873, gehuwd te Wolphaartsdijk 16 Mei 1895 met Johannes Anthoni Koert, geboren Kattendijke 22 October 1866, heereboer, broeder van de sub 2 en 5 genoemden.

Uit dit huwelijk drie zoons en eene dochter, n.1. johannes Cornelis Koert, Jan Roeland Koert, Antoinette Kitty Koert en Cornelis Koert.

!) Armorial Général, Stam- en Wapenboek, Ned. Patriciaat.

Sluiten