Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

Generatie V.b. met het aanhangsel „Poortvliet" in den burgerlijken stand zijn ingeschreven.

Op den 27en April 1838 huwde Ds. Adriaan Tak te Middelburg Joanna Maria Pous, geb. aldaar 12 Mei 1805, overl. te 's Gravenhage 20 Januari 1871, dochter van Mr. PlETER pous, die behalve het ontvangerschap der convooien en licenten te Middelburg een aantal aanzienlijke betrekkingen bekleedde, en S uz anna de FREMERY.

Het geslacht pous was een der oudste, Zeeuwsche regeeringsfamiliën, stammend van jonge Jan pous olezoon, gezegd van der Welle, reeds in 1406 te Zierikzee vermeld. ')

Met dezen naam houdt het wapen der familie verband, zijnde in blauw een gouden dwarsbalk, beladen met 3 zwarte mereltjes (eendjes zonder bek en pooten).

johanna Maria pous' vier kwartieren luiden:

Pous. de Fremery.

Steengracht. de Fremery.

Zij was eerst gehuwd geweest met den predikant PlETER Johannes Koolhaas, uit welk huwelijk eene familie Pous Koolhaas stamt.

Het echtpaar Tak van Poortvliet—Pous woonde des zomers op het buitengoed „de Griffioen" nabij Middelburg, hetwelk later in eigendom overging op hunne ongehuwde dochter DlNA Antoinetta Tak, (gen. VI. b, sub 3).

Uit het huwelijk van Ds. adriaan Tak (van poortvliet) en joanna maria pous werden geboren: Generatie VI. b. i°. Joannes Pieter Roetert Tak van Poortvliet, geb. Engelen 21 Juni 1839, overl. 's Gravenhage 26 Januari 1904.

Hij volgt hieronder, blz. 39.

2°. Jacoba Suzanna petronella Tak, geb. Engelen 28 Maart 1841, overl. Middelburg 31 October 1908, gehuwd aldaar 7 Augustus 1868 met Dr. Abraham van der Swalme, geb. Vlissingen 31 Augustus 1840, overl. Oostkapelle (huize Molen-

1) Nagtglas, deel ii, blz. 431/3.

Sluiten