Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

Generatie VI. b. dochter van WlLLEM VAN OORDT, burgemeester, en HeNRIETTE Geertuid Arnold.

Zij sproot uit het oud-Rotterdamsche geslacht ') van oordt (zegelend: in goud drie zwarte molenijzers) en stond bekend als eene sympathieke, begaafde vrouw. Hare 4 kwartieren luiden:

v. Oordt. Arnold. Mallijn. van den Helm.

Zoowel gedurende diens politieke loopbaan als daarna is zij haar echtgenoot tot steun geweest; niet het minst tijdens de tragische periode, welke op den val zijner kieswet volgde. Na haar dood nam de oudste dochter de taak harer moeder over. Uit hun huwelijk sproten vier kinderen: Generatie VII. b. i. joanna maria Tak van poortvliet, geb. 's Gravenhage 15 Februari 1871.

Haar sterke kunstzin uit zich in de vorming eener collectie van moderne expressionistische schilderkunst en in het schrijven van beschouwingen over muziek en beeldende kunst.

2. Adriaan, volgt hieronder, blz. 47.

3. henriette Geertruid Tak van Poortvliet, geboren 's Gravenhage 22 Juli 1874, huwde aldaar 28 April 1898 Jhr. Mr. Johan antoni de ranitz, advocaat bij den Hoogen Raad der Nederlanden, geb. Zutphen 13 September 1865, zoon van Jhr. Mr. Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz, raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden en Anna Johanna Philipse.

Zijne 4 kwartieren luiden: de Ranitz. Philipse. Crommelin. Groen van Prinsterer.

Het geslacht de Ranitz 2) stamt af van Johann Sigismund ranisch, geb. 1646, ritmeester in Statendienst, afkomstig uit Sakā–  sen, en zegelt: in groen een roode schuinbalk, vergezeld van twee in

1) Stam- en Wapenboek, Ned. Patriciaat 1915.

2) Adelsboek 1915; Stam- en Wapenboek.

Sluiten