Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

Generatie V. c. Zoo werd broeder Ds. adriaan Tak te Engelen aangesproken met:

Hartelijk geliefde Broeder! WelEerw. Zeer Gel. Heer! Neef en nicht PlETER hennequin te Sluis met: WelEd. Heer en Mevrouw! Zeer Geachte Neef en Nicht!

INeef en nicht M. Caland te Hoofdplaat slechts met: Mijnheer en Mejuffrouw! Zeer geachte Neef en Nicht. Nicht Wed. Theod. van Stapele te Aardenburg met: Mevrouw! Zéér waarde Tante ! In bonte rij volgen verder de WelEerwaarden en Hoog-Eerwaarden, de Zéér- en Hooggeleerden en Gestrengen van diverse pluimage enz., elkaar op. Het was alles zéér deftig en plechtstatig. Gelijk vele Middelburgers uit dien tijd (en uit den tegenwoordigen) bracht Elias zijn vrije dagen gaarne door in het nabije, onvolprezen Domburg, toen nog een echt-landelijk en hoogst primitief badplaatsje.

Hij kocht er op 13 Mei 1841 van Andries Trieller het huis A N°. 10 en op 1 November d. a. v. huis en erf A N°. 71, genaamd „Het Dorstige Hart", met bijbehoorend boschje en vereenigde het geheel tot een eenvoudig zomerhuis.

Met verbouwing en reparatiën kostte de inrichting ƒ4206.45. Hij zocht er niet alleen ontspanning na den arbeid, doch tevens genezing voor de kwaal, welke hem sloopte.

Het was echter alles tevergeefs, evenals ook de herhaalde reizen, welke hij met zijn gezin naar Bad-Ems ondernam.

Zijn voornemen, om het eenvoudige buitenhuis (in den volksmond nog heden ten dage het „huisje-Tak") te verbouwen tot een geriefelijke zomerwoning, kwam niet meer tot uivoering.

Na zijn dood (1846) werd het perceel overgenomen door zijne oudere zuster Maria Sara (Gen. V., sub 2), uit wier nalatenschap

Sluiten