Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i

Generatie VI. c In 1907 verliet zij het gewest harer vaderen en ging te Zutphen wonen.

3. Jacobus Anthony Roetert Tak, geboren Middelburg 5 Sept. 1842, overl. te Zwolle 16 Juni 1905, studeerde eerst te Delft en vervolgens te Luik voor w. i., en trad als ingenieur in dienst van de Mij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

Op nog geen vijftigjarigen leeftijd werd hij om gezondheidsredenen (zenuwlijden met aderverkalking) gepensioneerd.

Te Zwolle werd hij als lid van den gemeenteraad op prijs gesteld.

Hij huwde te Boxtel 30 Maart 1871 catharina jacoba velsen, geb. aldaar 23 Aug. 1846, overl. te Zwolle 2 Maart 1916, dochter van Pieter Hendrik Velsen, oeconoom en Catharina Jacoba Hogerwou. Het huwelijk bleef kinderloos.

4. Maria Elisabeth Tak, geb. Middelburg 7 October 1845, overl. Meppel 13 Januari 1911.

Zij huwde te Middelburg 17 Maart 1871 KERST elias BORGER, geb. Haarlem 21 Juli 1840, overl. Meppel 13 Juni 1905, burgemeester eerst van Havelthe, daarna van Meppel, en lid der Provinciale Staten van Drenthe, zoon van elias KERSTES BORGER en Janke SlEBES Schaaff.

borger zegelt: in zilver 2 schuin gekruiste zwaarden, de punten omhoog, kleuren niet aangegeven.

Burgemeester borger was in zijn ambt een zéér gewaardeerd man, hetgeen o. a. in herinnering wordt gehouden, door een op het Stationsplein te Meppel te zijner eer opgericht monument.

Uit hun huwelijk werden vijf kinderen geboren:

11. Johanna Christina Borger gehuwd met Carel Wouter Jan Rink, majoor der infanterie, (uit dit huwelijk vier kinderen); 2. elias borger, ie officier bij de Koninklijke PaketvaartMaatschappij, gehuwd met Jeanne M. kamermans;

3. Anna Borger;

4. Pieter Roetert Borger, consul der Nederlanden te Kobe (Japan);

5. Maria Elisabeth Borger.

Sluiten