Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

[Generatie VII. c. geplaatste afgehouwen eikenstronk, uit welken een gebladerde jonge loot schuinsrechts opschiet, alles van groen; op de loot een zittende zwarte vogel.

Het echtpaar labrijn—tak bezit drie kinderen:

1. Maria Hendrika Geertruida Labrijn;

2. Anna Adriana Cornélie Labrijn, en

3. Pieter Roetert Labrijn.

Thans aan het eind van de beschrijving der oudere linie, stammend van Pieter Roetert Tak (1768—1857),.dringt zich onwillekeurig de omstandigheid op dat zij in mannelijke lijn op het uitsterven staat in alle drie staken.

In den oudsten staak (-Servaas) vinden wij nog servaas tak (Gener. VII. a, sub 3), thans 48 jaren oud en... ongehuwd; verder zijn broeder jan roeland Tak (Gener. VII. a, sub 4) wel gehuwd, doch kinderloos.

De tweede staak (-Adriaan) leeft voort in Mr. Adriaan Tak van Poortvliet , die evenwel geen zoon bezit na een dertienjarig huwelijk.

En de jongste staak (-Elias) bestaat nog alléén in vrouwelijke lijn in Anna Tak en Elise j. C. Labrijn—Tak.

Het is wel hoogst .merkwaardig dat van PlETER ROETERT Tak en Dina Antoinette Vermere's 10 zoons na drie generatiën geen mannelijk oir meer aanwezig is.

Sluiten