Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

Generatie VL den conservatieven Walcherschen boerenstand het bezigen van kunstmest ingang te doen vinden.

Het ingespannen werken, zonder verpoozing, gaf Tak iets eenzelvigs en stroefs in de samenleving.

Eerst toen hij in 1904 als notaris aftrad en de buitenplaats „Duinvliet" onder Domburg betrok, begon hij het leven te genieten. Intusschen hield hij enkele groote beheeren aan, en bleef de belangelooze raadgever van velen.

Het onbegrensde vertrouwen, dat men hem bleef schenken, was hem een stille trots, de belooning voor zijn jarenlange onkreukbare verzorging der belangen van derden.

Toen hij in 1907 Zeeland verliet, vertrok in hem een figuur, die veel van het beste van den Zeeuw in zich vereenigde.

Wie hem goed kende, hield van hem, om zijn eenvoud, om zijn trouwe, kinderlijke hart.

5. Charlotte Louise Tak, geb. Middelburg 1 April 1840, overl. Hilversum 24 Januari 1915, huwde op hare geboorteplaats 20 April 1894 Johannes Willem Marius Roodenburg, geb. Dordrecht 6 September 1841 overl. Amsterdam 3 November 1900, graanhandelaar en lid van den gemeenteraad van Dordrecht, zoon van Leendert Nicolaas Roodenburg en Francina Roodenburg.

Zijne vier kwartieren luiden:

Roodenburg. Roodenburg. Hordijk. van Laren.

De roodenburgs een oude, Dordtsche familie, stammen van Claes Rodenburg, die in het midden der i7c eeuw te Delfshaven leefde.

Roodenburg zegelt: Gevierendeeld: I. in zilver drie roode palen; II. in zilver een blauwe, gebogen rechter-schuinbalk, beladen met drie gouden bollen (of penningen); III. in goud een gebogen roode rechter-schuinbalk; IV. in zilver drie gebladerde stengels, naast elkander op een terras, alles van groen.

*) Ned. Patriciaat — 1915, Stam- en Wapenboek.

Sluiten