Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63

Ifcneratie vi. Uit het huwelijk roodenburg—Tak werden geboren:

Mr. Leendert Nicolaas Roodenburg, lid van de Tweede Kamer, geh. met Anna Petronella Maria de Kock (drie kinderen);

Frans Roodenburg gep. rijksbetaalmeester, geh. met Anna Suzanna Johanna Drönsberg van der Linden (twee kinderen).

Henriette Antonia Roodenburg-, geh. met Martinus Adriaan Vriesendorp, assuradeur (twee kinderen).

6. Henri Tak, geb. Middelburg 31 October 1842, overl. aldaar 12 Juni 1843.

7. Henri Tak, geb. Middelburg 4 September 1844, ongehuwd overl. aldaar 15 October 1910, was evenals zijn broeder toon een lid der rentmeestersdynastie dezer Takkenlinie en ook vele jaren van de bankiersfirma J. A. Tak en Co. (blz, 70).

Man van vormen en grooten kunstzin, gemakkelijk in den omgang en bereisd, vormt hij in zooverre een tegenstelling van zijn ouderen broeder toon.

Zijn exlibris, vertoonend een bevallig, antiek vrouwenfiguurtje met het onderschrift „Le Goüt", karakteriseert hem eigenaardig.

Zijne volledige collectie kinderboeken, van af den oudsten tijd, was in de boekenwereld bekend, terwijl zijn gezellig, groot huis prijkte met veel smaakvol antiek.

Ook bracht hij een fraaie collectie oud porselein en oud koper, alsmede vele zeldzame boekwerken bijeen.

Zijne staatkundige richting naderde die van zijn „rooden", jongeren broeder.

Hoewel hij minder ver ging en lid van de Vrijzinnig-Democratische Partij bleef, miste hij PlETER lodewijk's gemoedelijkheid.

Spoedig scherp en onvervaard in het uiten zijner meening, stootte velen van zich af, en was te Middelburg vaak de schrik

Ivan politieke en andere vergaderingen. Tot zijn dood bleef hij jong van hart en aangetrokken tot jeugdige menschen. 8. Pieter Lodewijk Tak, geb. Middelburg 12 December 1846, overl. aldaar 29 Januari 1848. 9. Pieter Lodewijk Tak, geb. Middelburg 24 September

Sluiten