Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZICHT DER NOG BESTAANDE MANNELIJKE LIJNEN VAN DE DOOPSGEZINDE FAMILIE TAK EN VAN HARE VERWANTSCHAP MET DE NED. HERV. FAMILIE VAN DIEN NAAM.

Jan Jacobs Hoogenboom, gezegd Tack (blz. 74)

Abraham Janse Tack (1562—1645)

geb. te Zierikzee (?), overl. Vlissingen huwt 1583

Maeijken (Jan DENijsdochter), overl. 1601 I

Samuël Tack (1600—1654), geb. te Vlissingen huwt 1622 Maaijken de Wilde, overl. 1672

Jan Sam.Tack (1629—1697), geb. en overl. te Vlissingen huwt 1651 Maeijken Remeus (1625—1672)

Samuël Jansen Ta(c)k (1652—1689)

geb. Vlissingen, overl. te Middelburg huwt 1676 Berdina Jans Lievens (1656—1731)

Abraham Tak (1683—1761) geb. te Vlissingen huwt 1° 1706 Sara de Loos (1679—1715) I

Samuël Tak (1710—1746), geb. te Vlissingen huwt 2° 1740 te Rotterdam petronella oudenaerde (1717—1746)

3 kinderen uit het tweede huwelijk

Marinus Tak (1743—1815), blz. 78 Jan Tak (1745—1813)

huwt 1768 huwt 20 in 1775

Elisabeth de Wind (1749—1811) Zuster van -» Anna de Wind (1755—1816

| 11 kinderen

. . I

T Samuel Tak Adriaan Tak Anna Tak Jan Tak-) Anthoni Tak Petronella Tak^)

f (1769—1837) (1774—1S26) (177S—1S22) (1779—1830) (1786-1866) (1785—1843)

huwt 2° in 1803 huwt 30 in 1803 huwt 1796 huwt 1804 huwt 1813 huwt 1804 haar

Maria Wagenaar i) Corn. Chr. E. v. d. Kop Jan Fak Brouwer Petr. Tak 3) Petr. Hisser vollen neef

(1781—1824) (i773—i8S3) (1775—1839) (1785—1843) (1795-1837) Jan Tak2)

(17 79-1830)

7 kinderen 4 kinderen 7 kinderen 3 kinderen 8 kinderen 3 kinderen

(zie hiernevens)

Pieter de Maret Tak Frederik Jan Tak Joh. Chr. Fak Jan Tak Elisabeth Tak v '

(1805—18..) 1805— ) Brouwer (1812—1880) (1816—1853)

huwt 2° in 1855 huwt 1830 . (1815—1859) huwt 1S35 huwt 1836

J. M. P. C Wagenaar Soph. M. Epkema huwt 1836 4) Susanna Tak 4) Servaas Tak

(1821 —1914) (1809— ) 4) Elias Tak (Ned. Herv.) (Ned. Herv.)

(Ned. Herv.) (1S13—1873) \

\ fam. Tak, de Kanter, Sibmacher

fam.Tak,Labrijn, Zijnen, van Essen, Geill en Koert

Borger en Rink blz. 32 blz. 50/5

2 kinderen 10 kinderen 6 kinderen

M. G. de M. Tak Pieter de M. Tak Petrus Tak D Ant Tak Elisie T\k

geb. 1858 geb. 1850 geb. 1845 _ '(1841-1877) geb. 1845

huwt 1884 huwt 1889 huwt 1882 huwt 1862 huwt 1S67

H. W. J. Callenfels D. D. Tielenius Kruijthoff A. C. M. Broekhoff dsp b_ cuperus Pieter Cardinaal

geb. 1860 geb. 1862 geb. 1851 (1837-1913) (1834-18..)

+ \ blz. 28

fam. Callenfels en Dyserinck fam. cuperus en Dufour

4 kinderen 3 kinderen ^ 28

Pieter de M. Tak Joh. M. P. C. de M. Tak Anne C M. Ecco Tak

geb. 20 Oct. 1890 geb. 30 Juni 1896 Tak geb. 1888

Gerardus Corn. J. de Joh. Andr. Jac. P. de geb. 1885 huwt J) Dochter van Andries Wagenaar en Johanna Maria de Maret.

M Tak M. Tak M Hoogenboom 2) JAN Tak huwt zijne volle nicht Petronella Tak.

geb. 8 Febr. 1893 geb. 6 Nov. 1900 I 3) peronella Tak huwt haar vollen neef Jan Tak Mz.

I 4) Behoorend tot de Ned. Herv. familie, kind van PlETER Roetert Tak Frits Tak, geb. 1914 en rjjNA Antoinetta Vermere (blz. 25 e. v.)

Sluiten