Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

der heerlijkheid verhoogden door aankoop van vele der vervreemde rechten".

Integendeel gingen tijdens hun bezit verschillende rechten verloren, n.1. de middelbare en lage jurisdictie, de benoeming van burgemeester, secretaris en dijkgraaf en het windrecht, terwijl de bijenvlucht en de kapoenrechten waardeloos werden.

Door Pieter Roetert Tak werd van de boven vermelde familiën niet meer dan de ruïne van vroegere grootheid gekocht (1839), welke door processen met den ambachtsheer van St. Annaland over aangrenzende schorren, de tegenwerking der heeren van Vrijberghe en de noodzakelijkheid tot het leggen van een zeedijk van 4000 Meter, bij Tak's overlijden (1857) een allerminst begeerlijk bezit vertegenwoordigde. (Zie het slot der aanvulling op blz. 37).

Blz. 25. Maria Sara Tak overleed niet 14 doch 19 September 1897.

Blz. 26. Elias Tak overleed 22 Mei (niet Maart) 1846.

Blz. 28. D. A. Tak, dochter van Jan en Susanna, werd niet 15 April, doch 15 Maart 1841 geboren. Haar echtgenoot, Ds. B. Cuperus, was tot 1891 predikant en van 1880 tot 1890 redacteur der Zutphensche Courant.

Haar zoon Dr. N. J. Cuperus is thans ^-officier van gezondheid.

Blz. 29. P. Keg Cz. is thans oud-directeur der posterijen te Middelburg.

Blz. 31. De oudste dochter van Servaas Tak heet, evenals hare grootmoeder, Dina Anthoinetta.

Blz. 32, 40, 52 en 69. Herhaaldelijk is hier sprake van het „Takkentype", waaronder dan moet worden verstaan een korte zware gestalte met zwart haar en blauwe oogen.

Tot goed verstand zij hier opgemerkt dat ik meer het oog had op leden der familie uit de I9e eeuw, behoorende tot de VIe en VIP generatie.

Uit een signalement van Servaas Tak (1727—1807) blz. 15/7, in het bezit van Mr. A. Tak van Poortvliet, blijkt dat deze

Sluiten