Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DROOGLEGGING VAN DE OVERSTROOMDE GEDEELTEN DER PROVINCIE NOORD*HOLLAND.

olland, dat zich veilig waande achter zijn hooge, sterke zeedijken, werd in den nacht van 13—14 Januari van dit jaar 1916 op ruwe wijze wakker geschud. Een, dagen aanhoudende, N. W. en Noorder storm, joeg het water der Noordzee door de nauwe

=VP=; gaten tusschen de Wadden eilanden naar binnen in de gesloten kom der Zuiderzee,

zonder het gelegenheid te geven weer af te vloeien. Terwijl aldus vloed op vloed gestapeld werd, moest het water eindelijk de kruinen der reeds zwaar op den proef gestelde dijken bereiken en vloeide er ten slotte over heen, gedeelten er van meenemende. Zoo aangevallen, bezweek de dijk op verschillende plaatsen en met volle kracht drong de zee naar binnen.

Geheel Waterland, met de daarin gelegen diepere meren: Buiksloten, Bylmer*, Broeker*, Noordmeer, enz. werd overstroomd en het duurde niet lang of, tengevolge van het bezwijken van kleinere binnendijken, werd ook de Oostzaner=polder een prooi van het water. De Katwouderpolder liep te gelijker tijd geheel onder door een dijkbreuk ten Noorden van Monnikendam en in het

Sluiten