Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 1 M. 20, welke twee aan twee gekoppeld en resp. gedreven zouden worden door den motor van 300 Pk. en de twee motoren van 160 Pk., en 4 pompen van ca. 150 M3. per minuut, met een persbuiswijdte van 1 meter, die twee aan twee aan de motoren van 250 Pk. hunne aandrijvende kracht zouden ontkenen. De bovengenoemde opbrengsten gelden voor eene opvoerhoogte van 1 meter; daar de opvoerhoogte bij het begin der bemaling echter zeer klein zou zijn en een opvoer, hoogte van 1 meter vermoedelijk slechts zeldzaam zou voorkomen, kon de gemiddelde opbrengst van de geheele installatie op belangrijk meer dan 1400 M3., waarschijnlijk wel op 1800 M3., per minuut worden geschat. Al deze motoren bezaten eene grootere omwentelingssnelheid dan voor de pompen vereischt werd, een overbrenging der beweging door riemen was dus noodzakelijk.

In verband met de toevloeiing van het water uit den polder naar de gemalen, werd besloten om een der groepen van totaal 400 M3. per minuut bij Monnikendam te plaatsen en de drie andere groepen met een totale capiciteit van 1000 M3., bij Uitdam.

Verder namen de heeren Van Hattem en Blankevoort, aannemers, op zich nog voor een paar zandzuigers van groot vermogen te zorgen, die bij de Willemsluizen in het Noord.Hollandsch kanaal gelegd zouden worden om over de sluizen heen een zekere hoeveelheid water op het IJ te werpen, welk water dan door spuiing en door middel van het schepradsgemaal te Schellingwoude naar zee kon worden afgevoerd.

Vier a vijf weken. De tijd was kort en het werk omvangrijk. Een verdeeling van den arbeid was noodzakelijk; aan de „Werf Conrad" te Haarlem werd de vervaardiging opgedragen van de vier

10

Sluiten