Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van WERKSPOOR. Waar di. mogehjk was, werd als matenaal VOO, P J

daar he, gieten van g-e « ^J^^^^^-^ *

straalvormig, pomphui»,, maakte men geb,„,k an dJ » Jn „ ÏOOral ,ijd

randen der plat» als he, ware »» ^'^/TT' " , „. ,nwe„dige diameter, benevens

worde» gespard. Ongeveer 65 M. PUP van resp. 1.20 M. » 1 « 8 tota,e hoeveel,

de „oodige mond, en aanslui.s.ukken moesten voor elke Pomp,gemaakt w

beid dnS van mee, dan 500 M. pi*, wegende meer da» '° ^ K |' ^ „ ^

«.I Voor alle zuigbuizen moesten, me, W op* «J^J*iSTlU»

I **ztt5^5s :::tr:r;i::,d .or de ^ _

aan de (ahriek « mooteere». ten e,„d= we* op ^ ^ ^ ^

^^^^^Tdt'Z: * ke, vervoer der pompen, dl" wl Pijpleidingen en motoren had men me, groote moedigeden ,e kampen.

t

12

Sluiten