Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 fj ® a I <S

door het krachtig ingrijpen van een groote machinefabriek als WERKSPOOR, en het strekt den

Provincialen Hoofdingenieur tot eer, dat hij ingezien heeft dat het in ééne hand geven van dit

geheele werk de snelle uitvoering slechts kon bevorderen.

Zoo is in minder dan twee maanden een Ingenieurswerk tot stand gekomen van een

r>mv*no aU f>r «Wbts weinie-e van dien aard bestaan en waar zoo dikwijls gewaagd wordt van de

lauwe langzaamheid van den Hollander, levert dit het bewijs dat er ook nog energie en durf is,

waar het geldt iets groots te volbrengen!

22

Sluiten