Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

DË BOUWKUNST DER PRAE-HISTORISCHE VOLKEREN.

Fig.

Ornament uit het oude steentijdperk: rendier, paard, rhinoceros en mammouth.

I slotte het geheel op den bodem rustte;

5 De oudste paalwoningen zijn onge-

• veer 7000 jaar oud.

• Wapenen en werktuigen waren S van geslepen en gepolijste vuursteen.

• Het vaatwerk van gebakken klei ! werd reeds met ornament versierd, ; niet meer met dierlijke, maar met

• geometrische motieven.

• 3. De oudste steenen monu5 menten dateeren ook uit het j neolithische tijdperk. Oor-

• spronkelijk uitsluitend gewijd : aan de doodenkultuur, dienen : ze later ook voor religieuse

• doeleinden. Droegen de wo'; ningen der levenden een meer j tijdelijk karakter, die der doo-

den schenen berekend op de

eeuwigheid. Gewoonlijk bestond een grafkamer uit zware steenblokken, door een reusachtig steenblok afgedekt. Oogenschijnlijk lijkt er voor het omhoog heffen van een dergelijk reuzenblok een enorme kracht noodig te zijn geweest; vermoedelijk echter werden de dragende steenen met zand bedekt, zoodat er een heuvel ontstond, waartegenop het zware blok werd gerold (op zichzelf trouwens ook een enorme prestatie). Lag dit laatste boven de dragende steenen, dan kon de aarde verwijderd worden en was het monument vrijstaand. Oök wel werd de aarde niet verwijderd. In de oude steengroeven treft men, behalve beenderen of een met asch gevulde urn (lijk- ;••«.•*••»•••••••••••••••••••• :

verbranding), ook nog levensmiddelen aan :

en gebruiksvoorwerpen, meest wapenen. Men •

onderscheidt deze steenen monumenten, die : zeer in grootte verschillen, in:

a. Tumuli, aarden grafheuvels; b. galgals, :

tumuli van kleine steenen; c. menhirs, lange, \

afzonderlijk vertikaal staande steenen; d. dol- •

men, reusachtige steenenblokken, door klei- j

nere gedragen; e. hunnebedden, dölmen door j

aarde bedekt; f. overdekte gangen, in een •

grafvertrek uitkomend, al of niet tumuli :

vormend; g. cromlech, cirkelvormig gerang- :

schikte steenen. 5

Fig. 4.

Fig. 2. Paalwoningdorp. (Naar Lückenbach).

Sluiten