Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. DE OUD-AMERIKAANSCHE BOUWKUNST.

N CENTRAAL

Amerika, Mexico, Peru, Chili en Guatemala von¬

den de Spanjaarden machtige, goed georganiseerde rijken, die nog in het steentijdperk verkeerden, al was ook het gebruik van metalen, behalve dan ijzer, reeds bekend. De kunst van deze volken was toen ongeveer eenige eeuwen oud en kan afzonderlijk worden besproken, omdat ze in geen verband staat met de overige geschiedenis van de bouwkunst en de komst der

Fig. 12. Gepleisterd ornament van een muur te Mayapan op Yuacatan.

Spanjaarden er een plotseling einde aan maakte. In Amerika worden geen overblijfselen gevonden van menschen van denzelfden ouderdom als de diluviaalmensch in Europa. Daar Amerika geïsoleerd lag, zonder contact met Europa of Azië, kon de kunst zich hier ongestoord ontwikkelen tot op den hoogsten trap van het primitieve. Hoe, zonder aanraking met Europeanen, de kunst zich zou verder hebben ontwikkeld, is niet uit te .maken.

De oorsprong van de kuituur der Mayavolken ligt op het schiereiland Yucatan. Als de Spanjaarden komen wordt steen als materiaal gebezigd, evenals brons, zilver en goud. De Inca's in Peru en de Azteken in Mexico hebben steden en dorpen, verbonden door straatwegen en bruggen over rivieren, gebouwd en beoefenden behalve jacht en vischvangst, ook landbouw. De tijdrekening was gebaseerd op het zonnestelsel. Ruïnen worden aangetroffen van waterleidingen, tempels en graven; vooral de pyra-

Sluiten