Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

DE OUD-AMERIKAANSCHE BOUWKUNST.

": midebouw overheerscht. De j hoofdstad van Mexico was

• Tenochtitlan, waar niets : van is overgebleven. En de : hoofdstad van Peru was

• Cuzco, waar slechts kale i muren zijn blijven staan.

• Overigens treft men ruï-

• nen aan te Papantla en : Guatusco (bij Vera-Cruz), te : Tehuantepec (in Oaxaca) te

• Uxmal (in Yucatan), te Pa:' lenque (in Guatemala) en j verder te Mitla, Chiapas,

• Truxillo, Cuenca, Xochi-

ï...........................^^..................^.....^..^^.^...............^; calco, Copan, Sayil, Quiri-

gua, Tiahuanaco en Pumapunca e. a.

In Mexico werden paleizen, zoowel als tempels en grafteekens op een pyramide-vormigen, van verre reeds zichtbaren onderbouw opgetrokken. De pyramiden waren trapvormig, met treden aan de voorzijde, aan alle vier zijden, of zigzagvormig rondom. Ze zijn gebouwd door de Olmeken die tot ± 650 n. Chr. leefden en door de Tolteken, die daarna aan het bewind kwamen. Aan het gebruik van natuursteen is het gedeeltelijk behoud van deze pyramiden (teocalli) en terrassen te danken. De paleizen hadden open gaanderijen en om een hof Fig. 15. b. gegroepeerde zalen. De muren waren opgetrokken van groote onregelmatige blokken steen, die zorgvuldig werden aangepast en waarvan de open ruimten met kleinere steenen werden aangevuld (cyclopen muren) en soms ook met specie verbonden. Ook gewelfbouw (Peru) was bekend en groote zalen werden gesteund door zuilen, soms met flguraal beeldhouwwerk karyatidevormig versierd. Pig 17

Fig. 13. Qud-Mexico. Versierde muren te Oaxaca.

Fig. 14. Ruïne van het maagdenhuis te Uxmal in Yucatan.

Sluiten