Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. DE EGYPTISCHE BOUWKUNST.

ET LAND. HET groote stroomgebied van den Nijl was bij uitstek gunstig voor de

ontwikkeling van de kuituur van de bewoners. Deze kuituur is de oudste, hoewel het twijfelachtig is, of niet de kuituur in Mesopotamiƫ, het stroomgebied van de Euphraat en de Tigris, nog ouder is. Bij de bespreking van de bouwkunst echter geven we de voorkeur aan Egypte, omdat hier, dank zij het groot aantal goed bewaard gebleven zijnde monumenten, een aanschouwelijk beeld van de kunsthistorie is verkregen. Het minder duurzame materiaal in Mesopotamiƫ had ten gevolge, dat het aantal overgebleven bouwwerken veel kleiner is en de staat ervan niet zoo goed.

Het Nijldal ligt tusschen kale, eenzame en dorre woestijn plateau's en is hiertegen aan weerszijden beschermd door bergketens. Door de jaarlijksche overstrooming, en het hierdoor achtergelaten slib, is dit dal eender vruchtbaarste ter wereld. Het Nijlwater, dat door deze regelmatige overstrooming den regen, die hier zeldzaam valt, vervangt, begint in luni, tengevolge van den aequatorialen regenval, te stijgen, zoodat bij Assouan het verschil tusschen

Fig. 11

Sluiten