Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EGYPTISCHE BOUWKUNST.

19

maar van hout en in de zon gebakken kleitegels. Om gevrijwaard te zijn voor vijandelijke aanvallen werden ze omringd door een sterke omwalling, die in staat zou zijn hen voor gevaren te behoeden. Fig. 20. 1. Zoo ontstond een vesting met sterke verdedigbare toegangspoort. En reeds nu is merkwaardig het streng rechthoekige grondplan, waardoor het is onderscheiden van die van alle andere volken in den oertijd.

De graven in hun eenvoudigsten vorm, zand- of steenhoopen, waren voldoende tot berging van de mummies. Voor voorname personen werd echter de grondvorm van het graf spoedig regelmatig. Uit den vrcegtijd is ook afkomstig Fig. 20. 2. hetz.g.graf van koning Menes.de stichter van Memphis. Dit graf vormt in plattegrond een rechthoek van 54 X 27 M., met in het midden een ruimte voor den , doode, geflankeerd door aan weerszijden twee vertrekken voor geschenken. Rondom zijn nog een aantal kleinere vertrekken aangebracht, alle rechthoekig.

Dit graf, zooals er meerdere worden aangetroffen bij Abydos, bij Naga de en Hierak o n p o 1 i s, is een prototype voor de mastaba's. ; ^ ^

Fig. 21. Schijndeur uit de mastaba vanMeri te Sakkara,

6e dynastie. (Naar Capart).

3. HET OUDE RIJK, 2800-2200.

In deze periode zijn gebouwd mastaba's, pyramiden, grafkapellen, tempels, paleizen en • huizen.

Oorspronkelijk koningen, en spoedig ook voorname personen, werden begraven in mastaba's, waarvan men uitsluitend bij Memphis op den linker Nijloever er zeer vele aan- Fig. 20. 3,6. treft. Ze vormen hier het grootste kerkhof ter wereld, 5 K.M. lang en 2 a 3 K.M. breed, in regelmatige rijen gegroepeerd om de pyramiden. Er zijn er, die 10—12 M. hoog, 50 M. breed en 25 M. diep zijn, maar meestal zijn ze kleiner, b.v. 3 M. hoog en 5 M. breed, aldus vormend doodenpaleizen en doodenwoningen. De muren zijn schuin oploopend (naar voorbeeld van de dijken en vestingmuren) en de afdekking is vlak, zoodat ze den vorm hebben

Sluiten