Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EGYPTISCHE BOUWKUNST.

25

S Fig. 26. Doodentempel en pyramide van Sahu-re. (Naar een model van Borchardt). ;

Oosten in de richting van de opkomende zon. De vereeniging van den krachtigen leeuwenromp en den verstandigen priesterkop is een symbool van physische en psychische oppermacht.

\ In vroeger eeuwen droeg de kop een i helm en een baard; ook de haardracht is i niet die van een vrouw, maar van een man. \ Maar hoewel geschonden door de woeste ! Mammelukken, de Mohammedaansche ! ruiters, die den kop" als schietschijf ge! bruikten, zijn de gelaatstrekken, die van | koning Amenemhet III (tusschen 2200 v. i Chr. en 1900 v. Chr.) moeten zijn, dus uit ! de 12e dynastie, toch nog goed te onder! scheiden.

! De ouderdom van de sphinx is niet j met zekerheid vast te stellen. Misschien i ontstond ze in de periode, volgend op ! die van den pyramidenbouw, misschien j ook vroeger. Tusschen de pooten is een i granietzuil gevonden, waarop staat dat j koning Thutmosis IV haar uit het

li 111■■■■»■ ■■■■■■■■ tmm .......................™........ï stuifzand opgroef, waaronder zij bedolven

| Fig. 27. Voor- en zijaanzicht van de Sphinx van Gizeh. j was- Volgens gevonden hieroglyphen

Op den achtergrond^ piramide van Cheops. j zou konjng Cheops ze gerestaureerd

L^...*^.»...».».........................hebben, zoodat ze dan veel ouder zou

Sluiten